ZAAWANSOWANA KALIBRACJATo moim zdaniem najważniejsza część i chyba najbardziej spersonalizowana, ponieważ ilu graczy, tyle możliwych ustawień czułości poszczególnych parametrów. Każdy może znaleźć idealna tylko dla niego konfigurację.

Przeprowadź zaawansowana kalibrację dopiero po przeczytaniu poniższej instrukcji

Najważniejszą zmianą w edycji Eagle Eye 3.0 jest udoskonalony system zaawansowanej kalibracji.

Głównym celem Zaawansowanej kalibracji jest dostarczenie narzędzia do indywidualnej kalibracji szybkości i płynności myszki w zależności od osobistych preferencji, modelu myszki oraz rodzaju gry. (optymalna wydajność).

Zalecane jest to dla bardziej zaawansowanych graczy, co nie znaczy, że wszyscy nie powinni się tego nauczyć niezależnie od umiejętności.

Klawisze F1-F8 są zarezerwowane domyślnie dla Zaawansowanej kalibracji w trakcie gry i nie mogą być mapowane przez użytkownika. Proszę naciskać klawisze F1-F8 tylko kiedy przeprowadzana jest zaawansowana kalibracja.

F1 - 5 stopniowa kalibracja martwych stref (zakres 1-100)
F2 - czułość względem osi X (prawo lewo) zakres 1-20
F3 - czułość względem osi Y (góra dół) zakres 1-20
F4 - modyfikacja płynności ruchu kątowego (zakres 1-20)
F5 - szybkość obrotu (1-127)
F6 - zapis konfiguracji do pamięci EEC.
F7 - przywrócenie ustawień fabrycznych
F8 - przerwanie aktualnej kalibracji, ustawienia nie zostaną zapamiętane.NEUTRALIZACJA MARTWYCH STREF (DEADZONES)

Celem neutralizacji martwych stref jest ulepszenie płynności ruchu myszką i jest to widoczne głównie przy tzn mikro ruchach myszką np przy celowaniu.
Matwe strefy to coś, co jest w pewnym stopniu "wbudowane" w grę, ale powoduje różne problemy w trakcie ruchu myszką, takie jak: postrzępione krawędzie, ruch nie jest płynny pod kątem,

1. W trakcie gry, naciśnij F1 raz i ruszy rolką myszki do góry do momentu aż celownik zacznie się przemieszczać w prawą stronę.

2. używając rolki powoli kręcimy w dół, aż do momentu kiedy celownik całkowicie ZATRZYMA SIĘ. Sugerujemy przybliżenie(ZOOM IN), by upewnić się że myszka nie wykonuje już żadnych mikro ruchów.

3. jeśli całkowicie kursor zatrzymał się oznacza to, że zneutralizowałeś pierwsza martwo strefę.

4. Ponownie naciskamy F1 i ponownie obracamy olką w górę do momentu, kiedy kursor zacznie się ruszać w prawo.

5. ponownie kręcimy rolką w dół do momentu kiedy celownik całowicie zatrzyma się.

6. powtarzamy powyższe dla 3 pozostałych martwych stref. Po zatwierdzeniu ostatniej strefy naciskamy F6, co spowoduje zapisanie tych informacji w pamięci EEC

Inny sposób: szybszy moim zdaniem jest taki sposób

1. naciskamy raz F1, scrollujemy rolką, zaczyn się celownik ruszać, scrollujemy rolką w dół. kursor zatrzymuje się.

2. F6 zapis

3. naciskamy dwa razy F1, scrollujemy rolką, zaczyn się celownik ruszać, scrollujemy rolką w dół. kursor zatrzymuje się.

4. F6 zapis

6.. naciskamy trzy razy F1......i talk dalej dla każdej ze stref, aż dla piątej strefy naciśniemy pięć razy F1.
F6. naciśnij F7 jeśli chcesz powrócić do pierwotnych ustawień fabrycznych

7. naciśniej F6, by zapisać swoje nowe ustawienia martwych stref w pamięci EEC. możesz później zapisać te ustawienia jako plik na swoim komputerze. więcej znajdziesz w seksji Synchronizacja zaawansowanej kalibracji.REGULACJA CZUŁOŚCI

Głównym Celem regulacji czułości jest zarządzanie szybkością ruchu twojej myszki

1. możesz regulować czułość w grze poprzez menu, lub zrobić to za pomocą EEC. By wyregulować czułość poprzez EEC, musisz być już w grze, naciśnij F2 (tryb regulacji czułości w osi X). Użyj rolki, kręcąc ją w górę lub dół do momentu kiedy wyczujesz, że ruch w poziomie jest dla Ciebie optymalny. Naciśnij F6, by zapisać.

2. Naciśnij F3 (tryb regulacji czułości w osi Y) Użyj rolki, krecąc ją powoli w górę lub dół, by skalibrować czułość osi Y, ale tym razem zauważysz ,że celownik będzie poruszał się ciągle w górę, w dół, potem w lewo i prawo. Dzięki temu będzisz mógł porównać szybkość ruch w pionie do ruchu w poziomie, który kalibrowałeś w punkcie 1. Więc jeśli masz dobrą czułość w osi X będzie tobie łatwo ustawić podobny poziom dla osi Y.

3. Sugerujemy, by czułość dla obu osi była taka sama lub podobna, nie mniej jednak w niektórych grach czułość dla osi X jest odczuwalnie wyższa niż dla osi Y i odwrotnie. To zależy od gry i Waszych preferencji. W takim przypadku używając opcji regulacji czułości F2 i F3 będziesz w stanie szybko to skorygować.

4. Naciśnij F7 kiedy chcesz, by zresetować wszystkie ustawienia do domyślnych fabrycznych

5. Naciśnij F6, by zapisać swoje nowe poziomy czułości dla X i Y oraz martwe strefy. Wszystko to może zostać zapisane do pliku w trakcie podłączenia do komputera PC.

REGULACJA RUCHU MYSZKI
Celem regulacji ruchu myszką jest redukcja lub całkowita eliminacja wszystkich niepłynnych,rwanych ruchów spowodowanych przez mała niedokładnością mikro ruchów podczas normalnego użytkowania.

modyfikacja płynności ruchu kątowego (zakres 1-20)
taka funkcjonalność została dodana, ze względu na pewnego rodzaju ułomność ludzkiej ręki. używając myszki nie jesteśmy w stanie narysować idealnie prostej lini. Zawsze występują tzw.  mikrodrgania, ręka nigdy nie jest idealnie nieruchoma. By wyeliminować niezamierzone mikroruchy po przekątnej powinniśmy zmodyfikować kąta nachylenia. Dzięki temu EEC będzie ignorował wszelkie mikroruchy.

A- W czasie gry naciśnij F4, powoli przesuwaj rolkę myszki i testuj ruch myszki przy każdym poziomie aż znajdziesz najbardziej optymalny dla siebie.
B- naciśnij F6, by zapisać konfigurację.

już niedługo filmy instruktażowe